Во внатрешноста на американската тајна воена установа 'U.S. Army’s Dugway Proving Ground'

'Getty images' фотографот Џорџ Фреј, неодамна имал можност да ја посети 'U.S. Army’s Dugway Proving Ground', тајна воена установа која се наоѓа во пустината Јута, која тестира и развива методи за работа со хемиски, биолошки, радиолошки и експлозивни опасности. "Работниците во овој објект се справуваат со некои од најсмртоносните и најопасни биолошки и хемиски агенси на Земјата", истакнал Фреј.