2018 Porsche Cayenne

Ова е новиот Porsche Cayenne 2018. Третиот по ред Porsche Cayenne од неговото прво појавување.