Ставила LSD во двете очи - кога дрогата започнала да делува го проколнала денот кога се родила

Од каде идејата за ваква глупост? Инстантно зажалила за ова што си го направила на самата себе.