Очи в очи со громот

Веројатно нема да најдете друго видео каде објективот и громот се 'погледнуваат' очи в очи.