Значи, вака се правеле палачинки правилно...

Познато ни е дека палачинки се прават со ставање на смесата внатре во тавчето. Меѓутоа, на ова видео момчето го превртува тавчето, и смесата ја става на надворешниот дел. Нема ни превртување, ни ништо... Погледнете.