Ама не ти е тоа отворач...

Ова момче го користи својот прескап iPhone за да отвори пиво. Првиот пат минува се во најдобар ред. Сепак, вториот пат момчето на потешкиот начин учи дека мобилните телефони не се за таа намена...