Дојде до одлична идеја - да фрли петарда во багажникот на својот автомобил

Ова момче веројатно очекуваше некој интересен звук, или па барем минимална штета откак ќе стави петарда во багажникот од своето возило. Ние не сме сигурни дека не очекуваше да му експлодира половина автомобил...