Последното евидентирано убиство било во 1997. година, официјален јазик е германскиот, но не го зборуваат – најбезбедната земја во светот

Во одредено време од нејзиното постоење, постоела можност за изнајмување на целата држава, заедно со принцот.