Храброст или глупавост? Луѓето редовно губат во „војните“ со природата

Им пркоселе на силите на природата, па на сопствена кожа откриле зошто во таа битка луѓето ретко илегуваат како победници.