Селото во кое живеат најмногу стогодишници

Пердасдефогу изгледа како секое друго село на Сардинија. Има црква, централен плоштад и шармантни мали продавници, но таму живеат најмногу стогодишници. „Овде не пијат лекови, се хранат здраво и живеат мирно“.