Жив и здрав „погребан“ од ПИОМ: Велешанецот Трајче останал без пензија, а отпремнината била исплатена на трето лице

Велешанецот Трајче останал без пензија, отпремнината била исплатена на трето лице откако административно во подрачната единица на ПИОМ бил заведен како починат.