Хонг Конг од поинаков агол: Фотографии низ призмата на Питер Стјуарт

Фотографот Питер Стјуарт отсекогаш чувствувал привлечност кон урбаната натрупаност и хаотичност на големите градови, а таа е честа тема во неговото фотографирање. Овој пат, тој се концентрирал на Хонг Конг, чии фотографии од еден поинаков агол претставуваат вистинска уметност која успева да најде ред и симетрија во целиот неред.